obchodné právo

V oblasti obchodného práva ponúkam kompletný právny servis súvisiaci so založením, zmenou, likvidáciou s.r.o., prevody obchodných podielov, spisovanie obchodných zmlúv a iných listín o právnych úkonoch.Disponujem zaručným elektronickým podpisom, ktorý znižuje náklady na založenie obchodnej spoločnosti o viac ako polovicu.
 

Poskytujem právne služby pri riešení sporov vznikajúcich zo zmluvných a iných obchodnozáväzkových vzťahov.

Zastupujem klientov pred súdmi vo všetkých druhoch obchodných sporov, vymáham pohľadávky súdnou cestou, uplatňujem náhradu škody.