obchodné právo

V oblasti obchodného práva ponúkam kompletný právny servis súvisiaci so založením a zmenou s.r.o., prevody obchodných podielov, spisovanie obchodných zmlúv a iných listín o právnych úkonoch.
 

Poskytujem právne služby pri riešení sporov vznikajúcich zo zmluvných a iných obchodnozáväzkových vzťahov.

Zastupujem klientov pred súdmi vo všetkých druhoch obchodných sporov, vymáham pohľadávky súdnou cestou, uplatňujem náhradu škody.

Podávam elektronicky za veriteľa prihlášku pohľadávok do konkurzu, zastupujem obchodné spoločnosti v exekučných konaniach, vrátane podania elektronického  návrhu na začatie exekúcie.