správne právo

Ponúkam klientom pomoc pri ich zastupovaní v správnom konaní, podávanie odvolaní proti rozhodnutiam správnych orgánov.

Zastupujem klientov v priestupkovom konaní.