trestné právo

Obhajujem klientov v trestnom konaní, zastupujem poškodených v konaní o náhradu škody, spisujem podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu.