rodinné pravo

V oblasti rodinného práva poskytujem komplexné služby týkajúce sa:

- rozvodového konania

- výživného (zvýšenie, zníženie, pre rozvedeného manžela na čas po rozvode)

- určenia styku rodiča s dieťaťom

- určenia otcovstva